3. หลักสูตรอบรมช่างซ่อมบอร์ดแอร์ ทั้ง แบบธรรมดา และ บอร์ดแอร์ อินเวอร์เตอร์


หลักสูตรอบรมช่างซ่อมบอร์ดแอร์ ทั้งแบบธรรมดา และ บอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์

เนื้อหา ความรู้ที่ใช้ในการอบรม ความรู้พื้นฐาน เรื่องระบบ ไฟฟ้า ระบบอิเล็คทรอนิคส์ การใช้ เครื่องมือวัด ต่าง ๆ ความเข้าใน เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า

หน้าที่การทำงาน ของอุปกรณ์สำคัญ บนบอร์ดแอร์ วิธีการ ค้นหา data sheet ข้อมูลสำคัญ ของอุปกรณ์ แต่ละตัว วิธีการวัดดี เสีย วัดอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร ระบบ วงจรต่าง ๆ ทำงานอย่างไร การหาแหล่งซื้อ เพื่อนำมาซ่อมบอร์ด ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ และ ที่เป็นสินค้า มือสอ

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมการทำงาน ทั้งระบบธรรมดา และ ระบบ อินเวอร์เตอร์

วิธีวัดไฟฟ้าในวงจร เพื่อนค้นหาจุด ที่มีปัญหา จุดที่เสีย การเปลี่ยนเอาตัวดีมาใส่ทำอย่างไร วิธีทดสอบการทำงานของบอร์ด ต่าง ๆ

เราสอนให้ ทำเป็นอาชีพช่างได้เลย หรือทำเป็นอาชีพที่ 2 รายได้เสริม  

เรียนจบแล้วมี ไลน์กลุ่ม สามารถ ปรึกษา อาจารย์ และ รุ่นพี่ ๆ ได้ตลอดเวลา ต้องการฝึกงาน ต้องการคนช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหางาน ที่เจอ ต้องการหางาน สามารถแบ่งปัน และแชร์กันได้ตลอดเวลา

อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ใช้เวลาอบรม 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น

ถ้ามีผู้อบรมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถจัด คอร์สพิเศษ ได้

ค่าอบรมท่านละ 3,500.-

ท่านสามารถดูข้อมูลได้ใน 1toptraining1toptrainingd.lnwshop.com

หลักสูตรอบรมช่างซ่อมบอร์ดแอร์
หลักสูตรอบรมช่างซ่อมบอร์ดแอร์

https://www.1toptraining.com/wp-admin/post.php?post=5&action=edit